Makelaar in Enschede

makelaar Enschede

Ben je op zoek naar een vriendelijke, bekwame en betrouwbare makelaar in Enschede? Ben je eigenaar van een gebouw, huis of pand in Enschede of omgeving, dat je nauwkeurig en deskundig wilt laten taxeren? Neem een kijkje op de website van Bos Makelaars, de innovatieve en persoonlijke makelaar in Enschede. Zij hebben de expertise, kennis en ervaring om je op vakkundige en gedegen wijze bij te staan.

Je verwacht het misschien niet, maar één van de oudste beroepen ter wereld, is dat van makelaar. Een makelaar of makelaardij is een beëdigd tussenpersoon die optreedt, helpt en adviseert bij de handel van bijvoorbeeld onroerend goed. Bij onroerend goed kun en moet je denken aan woonruimte zoals bijvoorbeeld een huis, woning, pand, villa, flat, appartement, bungalow, studio of etagewoning.

Onroerend goed

Al vroeg in de middeleeuwen bestonden er handelssteden, waarbij makelaars de transacties tussen koper en verkoper verzorgden en regelden. Alhoewel de begrippen makelaar en makelaardij, anno 2019, voor diverse vormen van handelsbemiddeling gebruikt mogen en kunnen worden, refereert het woord over het algemeen aan ‘makelaar in onroerend goed of vastgoed’.

Makelaar, sinds 1967 een wettelijk beschermde titel, arbitreert, intervenieert en bemiddelt bij de aanschaf, aankoop en verkoop, huur en verhuur van kantoren, huizen, roerende zaken, verzekeringen, op de goederentermijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed. Daarnaast regelt de makelaar afspraken, contracten, verbintenissen, verdragen en koop- en verkoopovereenkomsten. Het leewendeel van zijn werkzaamheden en taken, bestaat uit het zoeken naar en vinden van een geschikte partij of partner, om het desbetreffende goed mee te verhandelen. Een makelaar is kortom, niet meer dan een tussenpersoon, die werkt op grond van een overeenkomst, afspraak of verdrag van bemiddeling. De discipline, het vak, gebied, gilde of beroep, wordt meestal aangeduid met de term ‘makelaardij’. De positie van de makelaar staat omschreven in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel.

De makelaar draagt de verantwoordelijkheid en zorg voor alle zaken van opname tot de overdracht door de notaris. De klant betaalt op zijn of haar beurt een courtage, provisie of loon. De hoogte daarvan is een van tevoren overeengekomen percentage dat doorgaans tussen 1 en 2% van de uiteindelijke en feitelijk verwezenlijkte verkoopprijs van het onroerende goed, ligt. Tot eind jaren 90, gebruikte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), een aantal adviestarieven, maar dat is door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verboden. Anno 2019 zijn er evenwel ook makelaars die een vast tarief verkiezen te hanteren, een tarief dat onafhankelijk is van de verkoopwaarde van woning, pand, huis, flat of appartement. De partij die vastgoed wil kopen, kan eveneens een makelaar benaderen en inschakelen. Zo’n makelaar wordt een aankoopmakelaar genoemd.

Titelbescherming en beëdiging afgeschaft

Begin 2001 zijn door de toenmalige minister van Economische Zaken de titelbescherming en beëdiging afgeschaft. Algemeen was men van mening dat die afschaffing inspeelde op en in overeenstemming was met het gedachtengoed van deregulering en zelfregulering. Deregulering houdt in dat de overheid zich op een aantal gebieden terugtrekt. Tegenwoordig mag feitelijk iedereen zich makelaar noemen. Wel is het zo dat brancheorganisaties de kwaliteit waarborgen d.m.v. certificeringsregelingen. Er bestaan momenteel 2 certificeringsregelingen, te weten VastgoedCert en SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs). Om in het register van VastgoedCert ingeschreven te kunnen worden, ben je verplicht om een certificaat van vakbekwaamheid van KEMA in bezit te hebben. Wil je ingeschreven worden in het register van de SCVM, dan zul je een certificaat van vakbekwaamheid van DNV moeten kunnen overleggen.

webdesigner zwolle